Grupa Charytatywna

 Grupa Charytatywna - zawiązała się w październiku 1994 r. jako Parafial­na Grupa Caritas, później upowszechniła się nazwa Grupa Charytatywna. Grupa zajmuje się działalnością charytatywną na rzecz osób potrzebujących wsparcia materialnego. Z okazji świąt roznoszone są paczki pochodzące z darów serca, które parafianie składają w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. 

 Jej pierwszy skład był następujący: Ludwik Jurkowski - przewodniczący i Maria Surynowicz. Skład osobowy zmieniał się, ale szczególnie aktywnie działały: Irena Mikołajczyk, Maria Surynowicz, Helena Brzozowska i Andrzej Wawierowicz. Udzielanie pomocy o charakterze doraźnym jest często mało widoczne, ale jest to wielkie dzieło realizowane w parafii, które świadczy o wrażliwości wielu parafian i sprzyja kształtowaniu postaw solidarności wzajemnej.

Aktualny skład grupy jest następujący:

Helena Brzozowska
Halina Szukiełojć
Anna Oleksiak

 


Komentarze