Posty

Grupy i wspólnoty

Utrzymanie odpowiedniego poziomu życia duchowego realizowane jest po­ przez udział wiernych w różnych grupach i wspólnotach.  Jan Paweł II, uświada­ miając wspólną odpowiedzialność za duchowy rozwój Kościoła, nauczał w adhor tacji apostolskiej Christifideles laici:    „Świecki katolik nie może nigdy zamknąć się w sobie, odizolować się duchowo od wspólnoty, lecz musi żyć w nieustannym kontakcie z innymi, z mocnym poczuciem braterskich więzi”.  W Dekrecie o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem Soboru Watykańskiego II czytamy, że  „parafia jest najlepszym wzorem wspólnoty apostolskiej”.  W budo­ waniu wspólnoty parafialnej mogą pomóc rozmaite formy zrzeszonej działalności świeckich katolików, które stanowią wyjątkowo cenną pomoc w prowadzeniu chrześcijańskiego życia oraz w zaangażowaniu misyjnym i apostolskim.  Małe wspólnoty i grupy są naturalnym miejscem dla osób, które chcą bardziej się zaangażować w rozwój własnego życia duchowego i są gotowe pośw

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR

Moc Milczenia św. Józefa

Różaniec Rodziców za dzieci

Wspólnota Słowo Życia

Wspólnota Rodzin Salvero

Męski Pluton Różańca

Czasopismo parafialne „Echo Wspomożycielki"

Grupa sympatyków „Radia Maryja”

Stowarzyszenie Oratorium im. św. Franciszka Salezego

Chór Parafialny

Ministranci (Liturgiczna Służba Ołtarza)

Grupa Nieustającego Różańca Świętego

Wspólnota dla Intronizacji Chrystusa Króla

Wspólnota Matki Bożej Królowej Pokoju

Grupa Charytatywna

Polski Związek Kobiet Katolickich