Ministranci (Liturgiczna Służba Ołtarza)

 

Ministranci (Liturgiczna Służba Ołtarza) - to osoby posługujące w cza­sie mszy św. i innych celebracji liturgicznych. Wszyscy wierni gromadzący się na liturgii zobowiązani są do czynnego udziału, ale największe predyspozycje po szafarzu ma służba liturgiczna. Ministranci w parafii w Likusach stanowią grupę liczącą (w zależności od roku) od 12 do 15 chłopców od II klasy szkoły podstawowej. Istnieje też grupa ministrantów honorowych (starszych wiekiem), którzy służą do mszy św. z okazji uroczystości parafialnych i świąt. Ministranci swoje spotkania formacyjne odbywają w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Ponadto ze swoim opiekunem, proboszczem, każdego roku uczestniczą w różnych między- parafialnych i salezjańskich spotkaniach formacyjnych i okolicznościowych wyda­rzeniach. Wyjeżdżają na wycieczki, rajdy, pielgrzymki. W Kronikach znajdujemy wiele informacji o atrakcyjnych inicjatywach rekreacyjno-sportowych realizowa­nych z udziałem ministrantów.

 

 

Komentarze