Męski Pluton Różańca


Męski Pluton Różańca - 24 listopada 2020, w miesięczne wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych, podczas Mszy św. zostało dokonane zawierzenie Męskiego Plutonu Różańca pw. NMP Wspomożycielki Wiernych Maryi.

Pluton ruszył z modlitwą 1 grudnia 2020.


MĘSKI PLUTON RÓŻAŃCA pw. NMP Wspomożycielki Wiernych
przy parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Olsztynie-Likusy


( grupa modlitewna mężczyzn gromadząca parafian i sympatyków parafii )

LIST DO EFEZJAN 6, 10-19
„W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie.” 

Zasady Męskiego Pluton Różańca
pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Olsztynie-Likusy


Patronka Plutonu – NMP Wspomożycielka Wiernych
Patron Plutonu – św. Józef


W modlitwie Męskiego Plutonu codziennie odmawiamy jedną dziesiątkę różańca - wspólnie, w jedności z innymi mężczyznami. Prosimy Boga o błogosławieństwo i ochronę dla nas, naszych żon, dzieci, rodziny i parafii.

Każdy z  mężczyzn należących do Męskiego Plutonu Różańca, zobowiązuje się w łączności z braćmi do:

1. MODLITWY (codziennie)

a/ Jednej, przeznaczonej dla niego na dany miesiąc tajemnicy Różańca (Ojcze Nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O mój Jezu, O Maryjo, bez grzechu poczęta). Rozpoczynający Różaniec Częścią Radosną odmawia dodatkowo modlitwy wstępne.

a/ Po tej tajemnicy modlitwy do św. Michała Archanioła.
c/ Wezwania do patronki Plutonu : „Wspomożycielko Wiernych, módl się za nami”.
d/ Wezwania do patrona Plutonu: „Święty Józefie, módl się za nami”.
e/ Na koniec wezwania: „Prowadź nas Panie drogą prawdy, honoru, pokory i męstwa. Amen”.

2. POSTU ( raz w miesiącu )

Każdy z nas zobowiązany jest pościć w intencjach Plutonu przez jeden dzień w miesiącu. Brat sam wybiera formę i dzień własnego postu. Postu plutonowego nie można zaliczyć w ramach zwyczajowego postu nakazanego przez Kościół np. w piątki czy Środę Popielcową, powinien być to dodatkowy post.

Modlimy się w intencjach:

1. Prosimy Boga, by budził nasze męskie serca do życia pełnią i prowadził w roli mężczyzn, mężów, ojców i kapłanów.
2. Prosimy o błogosławieństwo dla naszych żon, uzdrowienie zranień i wszystkiego co uzdrowienia potrzebuje, łaskę przebaczania; aby każdego dnia doświadczały Bożej Miłości i aby w ich życiu wypełniała się wola Boża.
3. Prosimy Boga, aby mocą ofiary Jezusa Chrystusa ochraniał nasze rodziny, dzieci i parafie przed negatywnymi skutkami grzechów i zaniedbań.
4. Prosimy o rozszerzanie się dzieła naszego Plutonu Różańca, aby każdy z Plutonu otrzymywał od swoich rodzin błogosławieństwo, miłość oraz nieustanną modlitwę.
5. Prosimy w intencji Ojca Świętego i za cały Kościół.
6. Do tego dołączamy ewentualne prośby o modlitwę zatwierdzone przez Pasterza Plutonu i nam przekazane (jeśli takie będą i zostaną przydzielone plutonowi).

Inne zasady:
  • Raz w miesiącu na spotkaniu lub ewentualnie przez internet, sms, e-mail następuje zmiana przydzielonych tajemnic.
  • Rezygnujący z uczestnictwa pomaga prowadzącemu Pluton znaleźć innego mężczyznę na swoje miejsce – z parafii lub sympatyka parafii. 
Prowadzący Pluton zajmuje się:
  • Dbaniem o pełen skład plutonu.
  • Comiesięczną organizacją zmiany tajemnic i sprawdzaniem czy bracia trwają na modlitwie.
  • Dbaniem o morale braci i podstawową formacją Plutonu (na spotkaniach i przez internet). 
  • Stałą łącznością z Proboszczem, pasterzem Plutonu.
modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele!

Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.Akt zawierzenia

Męskiego Plutonu Różańca

pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Olsztynie-Likusy


Niepokalana Dziewico Maryjo, Wspomożycielko Wiernych! Królowo Nieba, Królowo Polski, Królowo Rodzin!

Zawierzamy Ci wszystkie intencje objęte modlitwą w Męskim Plutonie Różańca! Błagamy by Bóg budził nasze męskie serca do życia pełnią! Przez tajemnice życia Jezusa i Świętej Rodziny uproś u Boga łaskę ochrony nas mężczyzn, naszych Żon, dzieci, rodzin i Parafii przed wszelkim złem, zwłaszcza tym jakie może wypływać ze słabości i grzechów naszych. Ochroń nas płaszczem swojej miłości i modlitwy, niech nasza męskość i nasza małżeńska więź, wzmacnia się pod Twoją opieką i przywództwem. Miej również w szczególnej opiece, tych z nas którzy jeszcze nie odnaleźli żony, aby pod Twym przewodnictwem mogli dostąpić tej szczególnej łaski. Miej w opiece tych, którzy jeszcze są chłopcami, wypraszaj dla nich rozeznanie drogi życiowej. Wspieraj i bądź przy tych z nas, którzy są kapłanami. Wzmacniaj ich wiarę i utwierdzaj na drodze za Chrystusem. Prosimy abyś przez naszą modlitwę różańcową miała w swej opiece naszą parafię, nasze rodziny, nasze drogi i rozwój duchowy. Arko Przymierza, ukryj nas w swoim Niepokalanym Sercu. Ufamy, że doprowadzisz nas, nasze żony, dzieci, rodziny i wspólnotę parafialną do Przenajświętszego Serca Jezusa. Niech to dzieło modlitwy rozwija się przynosząc Miłość i Pokój jaki niesie światu Chrystus!

Królowo Serca Jezusowego, jesteśmy cali Twoi, a przez Ciebie cali Boga Trójjedynego, oddani dla Jego chwały. Amen
 

PROWADZĄCYM MĘSKI PLUTON RÓŻAŃCA W PARAFII PW. NMP WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH W OLSZTYNIE-LIKUSY JEST GRZEGORZ KASJANIUK. PASTERZEM JEST KS. PROBOSZCZ DARIUSZ ŁUŻYŃSKI. 

 

Komentarze