Moc Milczenia św. Józefa

Grupa MOC MILCZENIA św. Józefa powstała jako owoc 33 - dniowych rekolekcji zawierzenia św. Józefowi, które odbyły się w dn. 15.02 - 19.03. 2022 r.

 Jest to ruch modlitewno-apostolski gromadzący wiernych świeckich i duchownych pragnących rozszerzać nabożeństwo ku czci św. Józefa. By należeć do grupy nie trzeba rezygnować z dotychczasowej wspólnoty, to może być dodatkowa, wzmacniająca duchowo inicjatywa modlitewna.


 

 Częścią charyzmatu wspólnoty/grupy MOC MILCZENIA  jest naśladowanie cnót św. Józefa, poprzez osobiste oddanie się Jego opiece, dla większej chwały Kościoła i zwycięstwa Niepokalanego Serca Maryi. Chodzi nie tylko o życie i działanie na wzór świętego Józefa, ale o współdziałanie z nim, o kontynuację jego troskliwej opieki.

Celem Wspólnoty jest min. szerzenie czci świętego Józefa i rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju nabożeństw i praktyk nabożnych, szczególnie do Przeczystego Serca Świętego Józefa. Proponujemy także konferencje józefologiczne oraz formacyjne z zakresu duchowości chrześcijańskiej. Wspieramy rodziny.

Konferencje odbywają się w Domus Mariae w Gietrzwałdzie: 

1. MOC MILCZENIA / 27-29.10.2023r.

2. MOC MILCZENIA / 8-10.11.2024r.


 

 

Komentarze